Dat treft!

  • bij elkaar brengen van doelen en belangen van mensen en organisaties
  • samen met medewerkers ontwikkelen van gedragen en uitvoerbare plannen
  • motiveren van mensen om overeenstemming over doelen te bereiken en ze ook te halen